BAYİLİK

Bayilik Sözleşmesi İçin Gerekli Belgeler

 • Bayilik Sözleşmesi
 • İmza Sirküleri (Aslı) ( Şirket ise, Noter Tasdikli Yetki Belgesi )
 • Şirketler için:
  • Şirket Ana Sözleşmesi ( Fotokopi )
  • Ticaret Sicil Gazetesi ( Kuruluş, Yetki, Devir )
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Vergi Dairesi’nden alınma Faaliyet Belgesi (Aslı)
 • Ticaret Odası Kayıt Sureti (Aslı)
 • Bayinin veya Şirket Ortaklarının Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Bayinin veya Şirket Yetkili Müdürünün bir adet yeni çekilmiş Vesikalık Fotoğrafı
 • İkametgah İlmuhaberi (aslı)
 • Bayi yada Şirket Yöneticisi için Savcılık’tan alınmış Sabıka Kaydı (Aslı)
  Tarım Bakanlığı’nın 2008 -3 sayılı / 26.05.2008 tarihli genelgesine istinaden talep edilmektedir.
 • Bayi veya Şirket adına Çek Karnesi (Vadeli satışlar için)
 • Banka Teminat Mektubu.(Vadeli satışlar için)
ÜRÜNLERİMİZ